Artikel 1 - Verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Kiki and Andersen en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Eenieder die een bestelling plaatst bij  Kiki and Andersen, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

Een bestelling kan geannuleerd worden door ons daarvan op de hoogte te brengen via email, dit zonder extra kosten.

 

Artikel 2 - Verzendings- en afhaalopties

Verzendingskosten

De verzendingskosten worden bepaald door het bedrag van uw bestelling.

Voor België :

Bestelbedrag

Verzendingstarief

Tot en met 90 €

bpost: 5,50 €

 

Kiala:  GRATIS

 

Mondial Relay:  GRATIS

> 90 € en lifestyle

GRATIS

 

Voor Frankrijk (met uitzondering van overzeese gebieden), Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, Groot-Brittannië, Nederland:

Bestelbedrag

Verzendingstarief

Tot en met 90 €

bpost: 5,90 €

 

 Mondial Relay:  GRATIS

> 90 € en lifestyle

GRATIS

 

Voor de rest van de EU:

Bestelbedrag

Verzendingstarief

Tot en met 90 €

12,90 €

 

 

> 180 € en lifestyle

GRATIS

 

Verzendkosten voor boeken en tijdschriften:

Voor België :

Bestelbedrag

Verzendingstarief

1 tijdschrift

3,85 €

2-3 tijdschriften of 1 boek

5,39 €

4 tot 16 tijdschriften of 2 tot 6 boeken

8,70 €

Kiala

4,00€

Mondial Relay

3,50€

 

Voor Frankrijk (met uitzondering van overzeese gebieden), Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, Groot-Brittannië, Nederland:

Bestelbedrag

Verzendingstarief

tijdschrift

11,30 €

2 tot 16 tijdschriften of 1 tot 6 boeken

16,20 €

 Mondial Relay - Luxembourg

 3,50€

Mondial Relay - Frankrijk1 tot 3 tijdschriften

5,50€ 

Mondial Relay - Frankrijk: 4 en meer tijdschriften

7,50€

 

Voor de rest van de EU:

Bestelbedrag

Verzendingstarief

tijdschrif

11,30 €

2-3 tijdschriften of 1 boek

22,60 €

Binnen 4-8 tijdschriften of 2 - 3 boeken

32,40 €

 

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

 

Leveringstermijn

▪    België (Taxipost): Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 2 werkdagen.

▪    België (Kiala): Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 3 tot 4 werkdagen.

▪    Frankrijk: Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 2 tot 4 werkdagen.

▪    Luxembourg, Nederland, Duitsland & Groot-Brittannië: Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 2 tot 4 werkdagen.

▪    Andere Europese landen: Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 4 tot 10 werkdagen.

 

Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade

▪   Vertragingen tijdens het transport : De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Kiki and Andersen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

▪    Verlies Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is Kiki and Andersen als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

▪    Transportschade Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd, we zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons. U kunt meer lezen over retourneren van artikelen in artikel 4 van onze voorwaarden.

▪    Afhaalmogelijkheden Afhaling van artikelen kan gebeuren exclusief na afspraak te Gimnée (Doische), 14 rue d'Aremberg. Kiest u ervoor uw bestelling op dit adres af te halen, dan ontvangt u een korting van 5% op het totaalbedrag van de bestelde artikelen.

 

Artikel 3 - Betaling

 

Online betaalmethoden

Een online betaling (Paypal, Visa, Mastercard, American Express) is kosteloos voor de klant en snel. Uw betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen uw pakje dan ook meteen verzenden.

 

Overschrijving

Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de factuur, binnen de tien dagen over te schrijven op onze rekening met vermelding van het ordernummer.

Let wel: je pakje wordt verstuurd van zodra het bedrag op onze rekening staat. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.

Cash bij levering (rembours)

Bij een levering onder rembours kiest u ervoor te betalen wanneer de postbode uw pakket levert. Wij rekenen in dit geval altijd een administratiekost van 5 euro aan, ook wanneer uw bestelbedrag meer dan 75 euro bedraagt. Een rembourslevering is enkel mogelijk voor leveringen in België en wanneer leverings- en facturatieadres gelijk zijn.
 

Artikel 4 - Reclamaties en retourneren van aangekochte artikelen
 

4.1. Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan bieden wij u de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via email) en vooraf op de hoogte te brengen. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd!

4.2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 4.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Brengt u het artikel persoonlijk terug, dan betalen wij het bedrag terug bij afleveren van het artikel. Verzendingskosten voor de retourzending worden niet terugbetaald.

4.3. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade of gebruiks-slijtage aangebracht door schuld anders dan Kiki and Andersen of de leverancier van het artikel.

4.4. Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Controleer uw zending dan ook dadelijk na ontvangst! Stelt u toch schade vast aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking of de verpakking van het artikel weg vooraleer u heeft vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

 

Verzendkosten en risico van retourzendingen is de verantwoordelijkheid van de klant en zullen niet vergoed worden, tenzij het artikel is defect of verkeerd verzonden door Kiki & Andersen .

 

Artikel 5 - Artikelprijzen en -informatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Al onze artikelen zijn goedgekeurd volgens de EU richtlijnen en zijn CE-gecertificeerd. De aansprakelijkheid berust bij de fabrikant. Kiki and Andersen sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit. Bij eventuele problemen met een artikel vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing.

 

Artikel 7 - Eigendomsrecht

7.1. Kiki & Andersen  blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

7.2. Alle onderdelen van deze site (logo's, tekst, foto's, etc..) zijn het intellectuele eigendom van Kiki and Andersen. Elke reproductie, het gebruik of de exploitatie van de inhoud van de site is dus strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


Artikel 8 - Privacy

8.1 Principes relatifs à la collecte de données à caractère personnel

En principe, l'accès aux informations disponibles sur ou via le site s'opère sans devoir fournir des données à caractère personnel, telles nom, adresse postale, adresse de courrier électronique...
Exceptionnellement, en vue d'obtenir des services complémentaires (demande d'information, réservation, espace membre, abonnement à une lettre d'information…) il est possible que des informations personnelles, essentiellement des coordonnées, soient demandées à l'utilisateur. Dans ce cas, l'utilisateur est averti préalablement et les données sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative au traitement de données à caractère personnel. Concrètement, cela signifie notamment que:

▪    Vos données à caractère personnel ne pourront être recueillies et traitées que conformément aux finalités indiquées lors de leur collecte.

▪    Vous disposerez du droit de consulter vos données personnelles, afin de vérifier leur exactitude et de corriger vous-même les éventuelles erreurs les concernant.
 

8.2 Responsable des traitements

Toute demande ou question relative à la protection de la vie privée sur le site peut nous être posée par courrier électronique à l'adresse électronique info@kikiandandersen.com ou à l'adresse postale suivante : 4690 Glons, rue Romain Vandermeer 10- Belgique

 

Article 9 - Droit applicable

Op alle overeenkomsten tussen Kiki and Andersen en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank van Koophandel van Luik (Gerechtsgebouw - Bijlage Zuid - Place Saint-Lambert, 30-4000 LUIK) bevoegd is.